Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Putvė

viena svarbesnių XIV a. pradžios lietuvių pilių Karšuvos žemėje. Manoma, buvusi Pūtvės kaimo (dab. Šilalės r.) piliakalnyje arba gretimo Kreivių kaimo Pilies kalvoje. 1307-1328 m. pilį puldinėjo kryžiuočiai. Vėliau šaltiniuose pilis nebeminima.