Rablė Fransua

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Rablė Fransua

F. Rablė
F. Rablė
(apie 1494-1553), prancūzų humanistas, rašytojas, gydytojas.

1532 arba 1533 m. pasirašytas Alkofribaso Nazjė slapyvardžiu išėjo jo fantastinis romanas „Pantagriuelis, Dipsodų karalius, atgaivintas tikruoju pavidalu su visais baisiais savo darbais bei žygiais“. 1534 m. pirmą kartą išvyko į Italiją, grįžęs išleido naują romaną „Baisenybingas didžiojo Gargantiua, Pantagriuelio tėvo, gyvenimas, kurį surašė maestras Alkofribasas, kvintesencijos traukovas“. „Trečia knyga apie gerojo Pantagriuelio herojiškus darbus ir kalbas“ (1546) buvo pasirašyta tikrąja pavarde. „Ketvirtą knygą apie gerojo Pantagriuelio herojiškus darbus ir kalbas“ pradėta fragmentais publikuoti 1547 m. (visa išspausdinta 1552). Visas F. Rablė romanas įtrauktas į Katalikų Bažnyčios skelbiamą „Draudžiamų knygų sąrašą“. Romanas „Gargantiua ir Pantagriuelis“ laikomas prancūzų Atgimimo epochos enciklopedija.