Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Radomo konfederacija

1767-1768 m. ATR didikų ir bajorų ginkluota politinė sąjunga kovai su reformų šalininkais ir mėginimais sustiprinti karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio valdžią.

Konfederaciją rėmė Rusija. Konfederatai – karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio ir jį remiančių didikų Čartoriskių priešininkai (vadovas – Karolis Stanislovas Radvila) – pradėjo burtis Radome (Lenkija). Jie tikėjosi pašalinti iš valdžios karalių ir Čartoriskius, nutraukti jų 1764 m. pradėtas valstybės reformas. 1767 m. pabaigoje Lenkijos konfederatų vadovybė persikėlė į Varšuvą. Prie jų prisijungė LDK konfederatai ir pats karalius. Konfederacinis seimas (pradėjo darbą 1767 m. spalio 5 d. Rusijos kariuomenės apgultoje Varšuvoje), įbaugintas teroro, 1768 m. priėmė vadinamąją Varšuvos sutartį. Disidentams (Respublikos bajorams nekatalikams) suteiktos politinės teisės, o Jekaterina II pripažinta Respublikos politinės santvarkos garante. Dėl Radomo konfederacijos Respublika tapo teisiškai priklausoma nuo Rusijos. Radomo konfederacijos veikėjai, Varšuvos sutarties priešininkai, 1768 m. suorganizavo Baro konfederaciją.

Portretai

Kristupas Radvila
Kristupas Radvila

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.