Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Radvila Jonušas

(1612-1655), Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Kristupo Radvilos sūnus. LDK evangelikų reformatų globėjas. 1646-1653 m. LDK lauko etmonas ir Žemaitijos seniūnas, nuo 1653 m. – Vilniaus vaivada, nuo 1654 m. LDK didysis etmonas.

Kėdainiuose 1649 m. perorganizavo keturklasę mokyklą į gimnaziją, 1650 m. įsteigė spaustuvę, popieriaus fabriką. 1654-1655 m. vadovavo LDK kariuomenei. 1655 m. rugpjūčio mėn., Rusijos kariuomenei užėmus Vilnių, vadovavo LDK bajorų grupei, kuri sudarė Kėdainių sutartį su Švedija. Už tai Seimas nusavino jo valdas Biržuose, Dubingiuose, Kėdainiuose, Nesvyžiuje, Svėdasuose. Po Jonušo Radvilos mirties jos grąžintos kitiems Radviloms.

Portretai

Broliai Vileišiai
Broliai Vileišiai

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.