Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Raitininkai

XIV-XVI a. LDK (daugiausia Žemaitijos) valstiečių grupė. Jų prievolė buvo išjodinėti didžiojo kunigaikščio žirgus. XV-XVI a. tebeturėjo išeivystės teisę, nėjo lažo.