Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ramanauskas Adolfas

A. Ramanauskas
A. Ramanauskas
(slap. Vanagas, 1918-1957), vienas žymiausių Lietuvos partizaninio sąjūdžio vadovų.

Baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, Kauno karo mokyklą. 1940-1945 m. dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje. Nuo 1945 m. partizaninio sąjūdžio dalyvis. 1946 m. Merkinės rinktinės vadas. 1947 m. Dainavos apygardos vadas. 1948 m. Pietų Lietuvos partizanų srities vadas. 1950 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas, 1951-1953 m. ėjo Sąjūdžio Prezidiumo pirmininko pareigas. Suteiktas pulkininko laipsnis. Nuo 1952 m. pab. slapstėsi, parašė atsiminimų knygą. 1956 m. nuteistas mirties bausme.

Portretai

Laurynas Stuoka-Gucevičius
Laurynas Stuoka-Gucevičius

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.