Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Rangų lentelė

(rangų tabelis), 1722-1917 m. Rusijos imperijos įstatymas, kuriuo nustatyta pareigūnų skyrimo į tarnybas tvarka.

Buvo 14 civilinių ir tiek pat juos atitinkančių karinių rangų pakopų. Rusijos imperijos biurokratinėje mašinoje rangas turėjo tarnybą padaryti patrauklesnę (munduras, tarnybiniai ženklai, laipsniai). Rangas buvo priešingybė luomams. Nuo rango beveik nepriklausė atlyginimo dydis, ir tik iš dalies – tolesnė valdininko karjera. Ilgainiui XIX a. rangas tapo prestižo dalyku.

Portretai

Džeimsas Monro
Džeimsas Monro

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.