Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Rašytinė konstitucija

vienas aktas arba kelių konstitucinių įstatymų visuma (JAV, Suomiją, Švedija); rašytinę konstituciją priima steigiamasis susirinkimas (Italija), tautos referendumas (Prancūzija) arba išleidžia valstybės vadovas (Iranas) ar aukščiausioji valstybės valdžios institucija.