Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ratifikavimas

(lot. ratificatioratus – teisėtas + facio – darau), aukščiausiosios valstybinės valdžios institucijos aktas, kuriuo tvirtinama tarptautinė sutartis.