Reformacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Reformacija

XVI-XVII a. daugelyje Europos krikščioniškųjų šalių vykęs visuomeninis judėjimas, siekęs reformuoti Katalikų bažnyčią.

Reformatai kritikavo popiežiaus valdžią, siekė pajungti bažnyčią pasaulietinei valdžiai. LDK buvo trys pagrindinės reformatų srovės: liuteronizmas (evangelikai liuteronai), kalvinizmas (evangelikai reformatai) ir arijonizmas (arijonai, antitrinitoriai, anabaptistai, socinistai). LDK pirmasis liuteronizmo sąjūdis kilo XVI a. 3-4 dešimtmetyje. Nuo XVI a. 6 dešimtmečio LDK plito kalvinizmas, ilgainiui tapęs stipriausia reformacijos srove. XVI a. 6-7 dešimtmetyje sustiprėjo katalikų bažnyčios ir jėzuitų organizuota bei valdžios remta kontrreformacija. Dėl šios ir kitų priežasčių XVII a. pradžioje reformacija ėmė silpnėti.