Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Reino garantinis paktas

svarbiausia Lokarno konferencijoje (1925) pasirašyta sutartis.