Reinys Mečislovas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Reinys Mečislovas

(1884-1953), Katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus arkivyskupas, filosofijos daktaras. 1925-1926 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1909 m. – Peterburgo dvasinę akademiją. Studijavo Liuveno ir Strasbūro universitetuose. 1914-1915 m. buvo Šv. Jono bažnyčios Vilniuje vikaras. 1916-1922 m. dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje, 1922-1940 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Pirmasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos sekretorius (1922), vienas akademijos steigėjų. 1926-1940 m. – Vilkaviškio vyskupo pagalbininkas. 1940-1942 m. – Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas. 1942-1947 m. – Vilniaus vyskupijos, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos valdytojas. 1947 m. sovietų valdžios suimtas. 1953 m. mirė Vladimiro kalėjime.