Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Remas

sen. romėnų mitinis personažas, Romos miesto įkūrėjo Romulo brolis.