Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Renesansas

(Atgimimas), Vakarų ir Centrinės Europos šalių kultūros ir visuomeninės raidos epocha, žyminti perėjimą nuo viduramžių prie naujųjų laikų kultūros.

Prasidėjo XIV a. Italijoje, daugelyje šalių paplito XV-XVI a. Renesansui būdinga ryškus mokslo, meno, švietimo pakilimas, jų pasaulietinimo tendencijos, antikos literatūros ir kultūrinių tradicijų gaivinimas, nacionalinių kultūrų kūrimas, vadavimasis iš religinio dogmatizmo, varžančio kūrybiškumą. Lietuvoje R reiškėsi nuo XV a. pabaigos iki XVII a. vidurio. Jį inspiravo lietuvių bajorų studijos Prahos, Krokuvos, Bolonijos, Padujos, Vitenbergo, Miuncheno ir kituose Europos universitetuose. Grįžę į Lietuvą buvę šių universitetų studentai čia skleidė R idėjas. Jas platino ir Lietuvoje gyvenę kitų šalių humanistai.