Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Renta

pajamų rūšis, reguliariai gaunama iš kapitalo, turto, žemės.