Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Repatriantas

asmuo, per repatriaciją grįžtantis į tėvynę.