Revizionizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Revizionizmas

socializmo šaka ir darbininkų judėjimo srovė, susiformavusi XIX a. II pusėje kaip atsvara marksizmui.

Revizionistai nepritarė ginkluotai kovai ir revoliucijai, aiškino, kad socializmą reikia kurti laipsniškai. Neatsisakydami socialistinių idėjų, teigė, kad vystantis kapitalizmui mažėja klasiniai prieštaravimai, darbininkų gyvenimo lygis kyla, demokratija teikia galimybę išreikšti savo politinius interesus. Žymiausi atstovai – Vokietijos socialdemokratų lyderiai E. Bernšteinas ir K. Kautskis. Nuo šios nuosaikios revizionizmo srovės atsiskyrė kairysis sparnas, kuris buvo pavadintas anarchizmu.