Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Rezoliucija

1. trumpa suvažiavimo, susirinkimo ar komiteto išvada svarstytu klausimu;
2. pareigūno ar viršininko sprendimas, užrašytas prašytojo rašte.