Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Riteris

(vok. Ritter – raitelis), viduramžių Europoje asmuo, priklausantis kariniam bajorų luomui.