Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Riterių ordinas

viduramžiais katalikų vienuolių riterių karinė organizacija, kuri grobė ir kolonizavo svetimas žemes.

Kryžiaus žygių į Palestiną metu susikūrė tamplierių, joanitų ir kryžiuočių kariniai vienuolių ordinai. Seniausias vienuolių ordinas – benediktinų. Įkūrė Šv. Benediktas Nursietis VI a. Ordinų nariai negalėjo vesti, turėti turto, privalėjo paklusti vadovybei, kautis su kitatikiais.

Portretai

Borisas Jelcinas
Borisas Jelcinas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.