Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ritualas

kulto veiksmų atlikimo būdas, forma, tvarka.