Roizijus Petras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Roizijus Petras

(tikr. Pedras Ruisas de Moras; apie 1505-1571), poetas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Vienas II Lietuvos Statuto redaktorių.

Nuo 1537 m. Bolonijos, Paduvos, Romos universitetuose studijavo teisę. 1551 m. atvyko į Vilnių. Buvo Žygimanto Augusto rūmų teismo ir LDK kanclerio teismo tarėjas, vėliau Kražių klebonas, Žemaičių ir Vilniaus kapitulų kanauninkas. 1566 m. paskirtas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios arkipresbiteriu. Parengė teisės ir bažnytinių veikalų lotynų kalba. Svarbiausias veikalas – „Šventojo Lietuvos tribunolo sprendimai“ (1563). Jame įrodinėjo, kad tais atvejais, kai nėra reikiamų Lietuvos įstatymų, turėtų būti remiamasi Romos teise. Parašė lotyniškų poemų, epigramų, epitafijų. Jo poezijoje atsispindi žymesni to meto įvykiai, aukštinami Radvilos, Chodkevičiai ir kiti Lietuvos didikai; gausu antikinės mitologijos įvaizdžių. Kai kuriuose kūriniuose žymus reformacijos idėjų poveikis.