Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Romanovai

rusų valstybės bojarinų giminė. Nuo 1613 m. Rusijos carų, 1721-1917 m. imperatorių dinastija.