Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Romanovas Michailas

(1596-1645), Rusijos caras (1613-1645). Romanovų dinastijos pradininkas.