Rugpjūčio pučas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Rugpjūčio pučas

mėginimas įvykdyti valstybės perversmą yrančioje SSRS 1989 m. rugpjūčio mėn.

Politinė ir karinė SSRS vadovybė buvo suskilusi į griežtos linijos komunistus ir radikalius reformistus. Griežtosios linijos šalininkai mėgino perversmu užgrobti valdžią, tačiau buvo įveikti masinio pasipriešinimo, kuriam vadovavo Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas, galiausiai palenkęs į savo pusę kariuomenę. 1991 m. gruodžio 31 d. SSRS oficialiai nustojo egzistavusi.