Rusiškų pradų atkūrimo programa

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Rusiškų pradų atkūrimo programa

1864 m. po sukilimo numalšinimo M. Muravjovo ir I. Kornilovo parengta bei imperatoriaus patvirtinta Lietuvos (tuometinio Šiaurės Vakarų krašto) gyventojų rusinimo programa.

Joje numatyti šie svarbiausi uždaviniai: 1) pašalinti lenkų kalbą iš viešojo gyvenimo; 2) neleisti katalikams užimti valstybinės tarnybos postų; 3) kontroliuoti ir varžyti Katalikų bažnyčią; 4) sudaryti sąlygas plėstis stačiatikybei; 5) sparčiai steigti rusiškas pradines mokyklas; 6) skatinti rusus keltis į lietuviškas gubernijas; 7) lotyniškąją abėcėlę pakeisti rusiška ir uždrausti imperijoje lietuvišką spaudą lotynišku raidynu. Programos kūrėjai ją įgyvendinti planavo per keliasdešimt metų.