Ruzveltas Franklinas Delanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ruzveltas Franklinas Delanas

F. Ruzveltas
F. Ruzveltas
(Franklin Delano Roosevelt; 1882-1945), JAV politikas, 1933-1945 m. prezidentas. Demokratas.

Studijavo Harvardo un-te, 1905 baigė Kolumbijos un-to Teisės fakultetą. 1910 m. įsitraukė į politinę veiklą ir laimėjo rinkimus į Niujorko valstijos Senatą. 1921 m. susirgo poliomielitu, paralyžiavusiu jo kojas. 1928 m. išrinktas Niujorko valstijos gubernatoriumi. Pagarsėjo naujomis ir drąsiomis socialinėmis reformomis. 1932 m. išrinktas prezidentu. Parengė ūkines ir socialines reformas, žinomas Naujojo kurso pavadinimu. Šių reformų įgyvendinimas padėjo JAV įveikti didžiąją ekonominę krizę. Įsigalėjo vyriausybės vykdoma ūkio kontrolė (etatizmas). Atsisakyta tradicinės izoliacinės JAV politikos. 1933 m. užmezgė diplomatinius santykius su SSRS. Smerkė Vokietijos, Japonijos, Italijos agresiją. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, panaikino draudimą išvežti ginklus iš JAV. Karo metais aktyviai bendradarbiavo su D. Britanija, SSRS. Dalyvavo Kvebeko, Teherano, Jaltos konferencijose. Rėmė JTO įkūrimą.