Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Saga

senovės islandų pasakojamosios literatūros žanras. Sagomis islandai vadino žodinius ir rašytinius pasakojimus apie praeitį.

Sagas imta užrašinėti tik XII a. Pagrindinės sagų grupės: karalių sagos, giminių arba sagos apie islandus, amžininkų sagos, vyskupų sagos, riterių sagos, sagos apie senovę ir kt. Karalių ir giminių sagose yra nemažai duomenų apie Rytinį Pabaltijį, baltus, estus.