Šalkauskis Stasys

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Šalkauskis Stasys

St. Šalkauskis
St. Šalkauskis
(1886-1941), filosofas, pedagogas. Vienas žymiausių XX a. lietuvių filosofų.

1922-1940 m. dėstė Kauno universitete, 1939-1940 m. buvo šio universiteto rektorius. 1927-1930 m. vadovavo ateitininkų organizacijai. Inicijavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigimą 1922 m., 1938-1940 m. buvo jos pirmininkas. Žurnalų „Romuva“ (1921-1922), „Židinys“ (1932-1934) redaktorius. Kūrė lietuvišką filosofijos terminiją. Svarbiausi darbai – „Filosofijos įvadas“ (1928), „Kultūros filosofijos metmens“ (1926), „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ (1933) bei kiti.