Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Šalkauskis Stasys

St. Šalkauskis
St. Šalkauskis
(1886-1941), filosofas, pedagogas. Vienas žymiausių XX a. lietuvių filosofų.

1922-1940 m. dėstė Kauno universitete, 1939-1940 m. buvo šio universiteto rektorius. 1927-1930 m. vadovavo ateitininkų organizacijai. Inicijavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigimą 1922 m., 1938-1940 m. buvo jos pirmininkas. Žurnalų „Romuva“ (1921-1922), „Židinys“ (1932-1934) redaktorius. Kūrė lietuvišką filosofijos terminiją. Svarbiausi darbai – „Filosofijos įvadas“ (1928), „Kultūros filosofijos metmens“ (1926), „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ (1933) bei kiti.

Portretai

Pranas Dovydaitis
Pranas Dovydaitis

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.