Santara-Šviesa

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Santara-Šviesa

liberali JAV lietuvių organizacija. Įsteigta 1957 m. kaip atsvara katalikiškoms organizacijoms. Susikūrė iš liberalios studentų organizacijos „Šviesa“ (įsteigta 1946 m. Vokietijoje) ir liberalios kultūros organizacijos „Santara“ (įsteigta 1954 m. JAV). Draugijos centras – Čikagoje (JAV).

Draugija beveik neturi įprastos organizacijoms vadovybės. Draugijos tikslas – išlaikyti lietuvišką kultūrą nelietuviškoje aplinkoje. Veikė įvairiais būdais – rinko parašus po politiniais pareiškimais, rengė parodas, organizavo „Gyvosios Lietuvybės“ mėnesius, regioninius sąskrydžius. Nuo XX a. 7 deš. aktyviai bendradarbiauja su Lietuva. Leidžia žurnalus „Metmenys“ (nuo 1959), „Akiračiai“ (nuo 1968). Rengia kasmetinius suvažiavimus. Turi A. Mackaus fondą, kurio veiklos sritis – knygų leidyba. Žymūs „Santaros-Šviesos“ veikėjai – V. Adamkus, V. Kavolis, R. Mieželis.