Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sapiega Juozapas Julijonas

(1708-1754), Vilniaus vyskupas sufraganas (nuo 1736).