Sargiečiai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sargiečiai

(sargininkai), XIX a. pab.-XX a. pr. politinė lietuvių grupuotė, susibūrusi apie žurnalą „Tėvynės sargas“ (1896-1904). Priklausė Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Alekna, Adomas Jakštas ir kiti. Priešinosi lietuvių lenkinimui ir rusinimui, spaudos draudimui, gynė katalikų bažnyčios pozicijas. 1905 m. sargiečiai įsteigė Lietuvos krikščionių demokratų sąjungą.