Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Satelitas

(lot. satelles – palydovas, tarnas, bendrininkas), formaliai nepriklausoma ir suvereni valstybė, bet faktiškai pajungta stipresnės valstybės valdžiai ir įtakai. Pavyzdžiui, satelitinės buvo tos Rytų Europos valstybės, kurių užsienio ir vidaus politiką tam tikrą laiką (maždaug iki 1989 m.) kontroliavo Sovietų Sąjunga (Čekoslovakija, Lenkija, Vokietijos Demokratinė Respublika, Vengrija ir kt.).