Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Senslėnis

ledynų tirpsmo srautų tekėjimo vieta.