Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Setas

sen. egiptiečių audros, dykumų, karo, blogio dievas.

Gebo ir Nut sūnus, Ozyrio ir Izidės brolis. Pradžioje garbintas Aukštutiniame Egipte, vėliau visame Nilo slėnyje. Faraonai mėgdavo vaizduoti save kaip šėlstantį Setą.