Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ševaljė

(pranc. chevalier – riteris, kavalierius), dvarininko titulas feodalinėje Prancūzijoje.