Sevro taikos sutartis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sevro taikos sutartis

1920 m. rugpjūčio 10 d. Sevre (netoli Paryžiaus) pasirašyta Antantės valstybių taikos sutartis su karą pralaimėjusia Turkija.

Pagal ją Turkija neteko teritorijų Arabijos pusiasalyje, Š. Afrikoje, kai kurių salų. Buvo numatyta demilitarizuoti Juodosios jūros sąsiaurius ir įvesti Antantės šalių kontrolę. Tačiau Turkijos B. Kemalio vyriausybė sutarties neratifikavo ir 1922-1923 m. ji buvo anuliuota.