Sezemanas Vasilijus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sezemanas Vasilijus

(1884-1963), filosofas.

1915-1923 m. dėstė Petrogrado, Saratovo universitetuose, Viatkos pedagoginiame institute, Berlyno rusų mokslų institute. Nuo 1923 m. vadovavo Kauno universiteto filosofijos ir filosofijos istorijos katedrai. Skaitė filosofijos istorijos, logikos, estetikos, religijos filosofijos kursus. 1940 m. dėstė Kauno, 1940-1950 m. ir 1958-1963 m. – Vilniaus universitetuose, profesorius. 1950 m. buvo apkaltintas antisovietine veikla ir ištremtas į Sibirą. 1958 m. grįžo į Lietuvą. Nagrinėjo pažinimo, etikos, estetikos problemas, tyrė moderniąsias Vakarų Europos filosofijos sroves. Rašė rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Išleido veikalus „Pažinimo problema“ (3 d., 1926-1930), „Estetika“ (1970), vadovėlį „Logika“ (1929), filosofijos istorijos darbų. Prisidėjo prie lietuviškos filosofijos terminijos kūrimo. Išvertė į lietuvių kalbą Aristotelio veikalą „Apie sielą“ (1959).