Simbolizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Simbolizmas

XIX a. pab.-XX a. pr. meno srovė. Iškėlė simbolio reikšmę, manė, kad simbolis sieja kasdienę patirtį su aukštesniąja būtimi.

Literatūra daug ką perėmė iš romantizmo. Labiausiai išplėtotos lyrika ir drama. Lietuvių literatūroje susiformavo XX a. I pusėje. Simbolizmo atstovai – Motiejus Gustaitis, Faustas Kirša, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kiti. Dailėje būdingi antikiniai siužetai, fantastiniai elementai. Simbolizmo elementų turėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Petro Rimšos, Pauliaus Galaunės ir kitų darbai.