Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sinagoga

judėjų religinis pastatas.

Pirmosios sinagogos atsirado Palestinoje IV a. pr. Kr. Romėnams 70 m. sugriovus antrąją Jeruzalės šventyklą, žydai sinagogas ėmė steigti daugelyje gyvenamų vietų. Ten laikomos pamaldos, skaitoma ir aiškinama Biblija. Sinagoga dažniausiai taisyklingo plano, halinis dvinavis pastatas. Lietuvoje veikia Vilniaus ir Kauno sinagogos. Vertingos architektūros yra Kėdainių (XVIII a.), Joniškio, Utenos sinagogos (XIX a.).