Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sindikalizmas

(pranc. syndicalisme iš gr. syndikos – veikiantis išvien), darbininkų profesinių sąjungų judėjimas, XIX a. pr.-XX a. I pus. paplitęs įvairiose pasaulio šalyse.

Judėjimo atstovai manė, kad socializmą galima sukurti stiprinant profsąjungų vaidmenį valstybės gyvenime. Teigė, kad pasitelkus profsąjungas įmanoma panaikinti socialinę nelygybę įtvirtinančią valstybę ir pakeisti ją savanoriška pačių dirbančiųjų sukurtų profsąjungų santvarka. Ši srovė dar vadinama anarchosindikalizmu. Ją ypač kritikavo marksistai.