Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sindikatas

monopolistinis susivienijimas, kai įmonės bendrai realizuoja vienos rūšies produkciją.