Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sionizmas

žydų nacionalinis judėjimas, kilęs XIX a.

Tautinio judėjimo vadovai ėmė siekti žydų valstybės atgaivinimo Palestinoje. Svarbiausia sionistinio judėjimo susiformavimo priežastis – daugelį amžių egzistuojantis antisemitizmas. Žydų pogromai XIX a. pab. bei antisemitizmo banga Prancūzijoje, kurią sukėlė S. Dreifuso byla, paskatino sionistinį judėjimą telktis į organizaciją. Sionizmo pradininkais laikomi Odesos gydytojas L. Pinskeris, knygoje „Autoemancipacija“ (1882) raginęs žydus įsitraukti į tautinį judėjimą, keltis į Palestiną, bei Austrijoje gyvenęs T. Herclis, knygoje „Žydų valstybė“ (1896) išdėstęs esminius žydų nacionalinio judėjimo principus. 1897 m.  Bazelyje, Šveicarijoje, įvyko pirmasis sionistų kongresas.