Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sirvydas Konstantinas

(apie 1579-1631), prozininkas, leksikografas. Jėzuitas.

1610 m. baigė Vilniaus universitetą, nuo 1612 m. universitete dėstė teologiją. 1623-1624 m. K. Sirvydas dirbo rektoriaus patarėju, o 1631 m. tapo laisvųjų menų ir filosofijos magistru. Reikšmingiausias jo darbas – „Trijų kalbų žodynas“ („Dictionarium trium linguarum“), kurį akademija išleido apie 1620 m. Tai pirmasis spausdintas lietuvių kalbos žodynas, padėjęs pamatus ne tik lietuvių leksikologijai, bet ir lietuvių kalbotyrai apskritai. K. Sirvydas sukūrė naujadarų, išlikusių iki mūsų dienų. Kitas reikšmingas K. Sirvydo darbas – originalių pamokslų rinkinys „Punktai sakymų“. Už kalbos grynumą ir liaudiškumą šis veikalas buvo labai vertinamas vėlesnių lietuvių rašytojų bei kalbininkų.

Portretai

Vincas Kapsukas
Vincas Kapsukas

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.