Sirvydas Konstantinas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sirvydas Konstantinas

(apie 1579-1631), prozininkas, leksikografas. Jėzuitas.

1610 m. baigė Vilniaus universitetą, nuo 1612 m. universitete dėstė teologiją. 1623-1624 m. K. Sirvydas dirbo rektoriaus patarėju, o 1631 m. tapo laisvųjų menų ir filosofijos magistru. Reikšmingiausias jo darbas – „Trijų kalbų žodynas“ („Dictionarium trium linguarum“), kurį akademija išleido apie 1620 m. Tai pirmasis spausdintas lietuvių kalbos žodynas, padėjęs pamatus ne tik lietuvių leksikologijai, bet ir lietuvių kalbotyrai apskritai. K. Sirvydas sukūrė naujadarų, išlikusių iki mūsų dienų. Kitas reikšmingas K. Sirvydo darbas – originalių pamokslų rinkinys „Punktai sakymų“. Už kalbos grynumą ir liaudiškumą šis veikalas buvo labai vertinamas vėlesnių lietuvių rašytojų bei kalbininkų.