Skarga Petras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Skarga Petras

(1536-1612), jėzuitas, pirmasis Vilniaus universiteto rektorius.

1554 m. baigė Krokuvos universitetą. 1569 m. Romoje įstojo į jėzuitų ordiną ir 1573 m. kaip misionierius buvo atsiųstas į Vilnių. 1574 m. tapo Vilniaus jėzuitų kolegijos, o 1579 m. šiai peraugus į Vilniaus universitetą, pirmuoju jo rektoriumi. Čia P. Skarga pasižymėjo pedagogine ir organizacine veikla. Siekdamas plėsti jėzuitų švietimą bei kontrreformacinę veiklą, drauge su kitais jėzuitais P. Skarga įkūrė panašias kolegijas Polocke, Rygoje, Tartu. 1584 m. P. Bakša perėmė iš P. Skargos rektoriaus pareigas, o šis 1588 m. tapo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos pamokslininku. Veikaluose „Apie dievo bažnyčios vienybę“ (1577), „Pastabos evangelikams ir visiems nekatalikams“ (1592), „Konfederacijos procesas“ (1595), „Seimo pamokslai“ (1597) propagavo stačiatikių ir katalikų bažnyčių Žečpospolitos valdomoje Ukrainoje ir Baltarusijoje uniją; skelbė kovą nekatalikams, reikalavo stiprinti karaliaus valdžią ir riboti Seimo kompetenciją.