Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Skriptoriumas

vieta, kur perrašinėtos ir iliustruotos rankraštinės knygos.