Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Skuodo mūšis

mūšis tarp lietuvių (žemaičių) ir Livonijos ordino, įvykęs 1259 m. pradžioje.

Eiliuotosios Livonijos kronikos duomenimis, žemaičių kariuomenę sudarė apie 3000 karių. Su grobiu grįžtančią iš Kuršo pasivijo Livonijos ordino kariuomenė. Livonijos ordinas mūšį pralaimėjo: žuvo 33 riteriai ir daug karių. Šių kautynių baigtis ir kiti sėkmingi žemaičių kariniai veiksmai paskatino 1259 m. sukilti žiemgalius.