Skvireckas Juozapas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Skvireckas Juozapas

(1873-1959), arkivyskupas metropolitas, Biblijos vertėjas.

1919-1926 m. buvo Ceramo salos Molukuose titulinis vyskupas ir Žemaičių vyskupo pagalbininkas. 1901-1938 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1922 m. – ir Kauno universitete. Dalyvavo steigiant Lietuvių katalikų mokslo akademiją, 1922-1926 m. buvo jos vadovas. Nuo 1926 m. – arkivyskupas, 1926-1944 m. – Kauno arkivyskupijos metropolitas. Bendradarbiavo spaudoje. Išvertė į lietuvių kalbą Bibliją (išleista 1911-1937). 1944 m. išvyko į Austriją.