Sladkevičius Vincentas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sladkevičius Vincentas

(1920-2000), kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Teologijos mokslų licenciatas. Antisovietinio pasipriešinimo dalyvis.

Įšventintas į kunigus 1944 m. Iki 1952 m. kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. 1952-1956 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1957 m. vyskupas, tačiau sovietų valdžia draudė V. Sladkevičiui eiti vyskupo pareigas. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, čia ėjo klebono pareigas. Dalyvavo pogrindinėje antisovietinėje veikloje, prisidėjo prie „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidimo. 1976 m. perkeltas į Pabiržę. 1982 m. tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1988 m. paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. Nuo 1988 m. kardinolas. 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu. Iš šių pareigų atsistatydino 1995 m.