Slaptosios mokyklos

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Slaptosios mokyklos

Lietuviška gramatika
Lietuviška gramatika
nelegalios kaimo pradžios mokyklos, veikusios lietuvių spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904).

Daugelis jų buvo kilnojamosios, t.y. tam tikrais laiko tarpais kilnodavosi iš vienos valstiečių trobos į kitą. Veikdavo 3-8 mėn. per metus (pasibaigus lauko darbams). Mokinių skaičius buvo nepastovus (dažniausiai 10-20). Jose mokydavo mokytojai, vadinami daraktoriais. Caro valdžia šias mokyklas persekiojo. Slaptosios mokyklos buvo ne tik viena pasipriešinimo caro valdžios nutautinimo politikai formų, bet kėlė vyrų ir moterų raštingumą. 1897 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, 54,2 proc. Lietuvos gyventojų buvo raštingi.